Tienerkamp Breda  2020

Power Up

Your Faith

Kampvuur bij Nacht

Impact

A

life

Vanuit de Breda kerk organiseren we dit jaar een 3 daags kamp voor de tieners uit Breda en de babykerken met als thema
"Power Up Your faith"
Het doel van dit kamp is om de tieners te versterken in hun geloof. Doormiddel van activiteiten, prediking en fellowshippen. Wil je een investering doen in één van deze tieners? Dan kun je een bedrag doneren op het onderstaande rekeningnummer.
Rekeningnummer: NL67 ABNA 0613 9933 49
 
Onder vermelding: tienerkamp breda

Sponsor

een

 tiener